Publicaties

BZK publiceert bestedingsruimte woningcorporaties pas in mei

Het ministerie van BZK publiceert de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) pas in de eerste helft van mei 2017. Dat meldt het ministerie. Eerder kondigde BZK nog aan de IBW in april te publiceren. Corporaties zelf ontvangen – mede op aandringen van Aedes – enkele dagen voor de publicatie hun eigen IBW per mail.

Het uitstel van de publicatie is te wijten aan de technische problemen bij gegevensuitwisselingsplatform CorpoData en vertraging van de controle van de aangeleverde prognose-informatie (dPi).

IBW weinig gebruikt
De IBW is een indicatie van het  bedrag dat corporaties maximaal en eenmalig kunnen lenen en uitgeven. Dit instrument is bedoeld als startpunt bij het maken van prestatieafspraken met gemeenten en huurdersorganisaties. Uit de evaluatie van de IBW bleek dat corporaties deze minder vaak inzetten bij het maken van prestatieafspraken dan het ministerie voor ogen had. In 2016 publiceerde het ministerie de IBW pas eind juni. De IBW zou volgens het ministerie te kort voor 1 juli gepubliceerd worden om nog een goede bijdrage te kunnen leveren aan het lokale gesprek.