Proces

Verantwoordingsinformatie 2017

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft bekendgemaakt welke gegevens zij vraagt van woningcorporaties voor de verantwoordingsinformatie (dVi) 2017.

In het document Verantwoordingsinformatie vinden corporaties welke gegevens zij over verslagjaar 2017 via CorpoData moeten aanleveren. 

Wijzigingen
De Aw wilde zo min mogelijk wijzigen ten opzichte van dVi 2016. De wijzigingen die ze doorvoerde waren noodzakelijk vanwege veranderde wet- en regelgeving, wanneer een wijziging de administratieve druk op corporaties zou verminderen en om de consistentie te verzekeren tussen de prognose-informatie (dPi) 2017 en dVi 2017. Dit zijn de belangrijkste wijzingen ten opzichte van dVi 2016:

  • Corporaties moeten hun balans-, winst- en verliesrekening gescheiden aanleveren, als gevolg van de scheiding van de corporatie in een DAEB- en een niet-DAEB-tak. Dit geldt niet voor corporaties waarvoor het verlicht regime geldt.
  • Corporaties moeten de Energie-Index per verhuurde eenheid aanleveren.
  • Door de Wet Normering Topinkomens corporaties zijn er wat wijzingen in wat corporaties moeten aanleveren.
  • Corporaties hoeven niet meer de huurprijs en conditiescore per gemeente aan te leveren, alleen nog op het niveau van hun totale bezit.