Proces

Aw vraagt geen extra prognose-informatie in 2017

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) vraagt in 2017 woningcorporaties niet méér prognose-informatie (dPi) aan te leveren dan in 2016. De gegevensopvraag blijft zeer uitgebreid. Maar de Aw voert een aantal noodzakelijke wettelijke aanpassingen door in de informatie-opvraag en vraagt op enkele punten minder informatie op. Zo hoeven corporaties niet langer prognoses voor de komende tien jaar aan te leveren, maar alleen voor de komende vijf jaar. Dat meldt de Aw.
 

Ook vervalt het vorige verslagjaar in het kasstroomoverzicht en beperkt de Aw de vraag om toelichting.

Evaluatie CorpoData
De Aw gaf in maart 2017 al aan deze wijzigingen te willen doorvoeren, naar aanleiding van een kritisch rapport over informatiesysteem CorpoData en op aandringen van Aedes. De Aw volgt met deze wijzigingen niet de aanbevelingen van de onderzoekers op. De onderzoekers pleitten er namelijk voor in 2017 helemaal geen dPi op te vragen gezien de perikelen rond CorpoData. Aedes maakt zich daar zorgen over en riep de Aw toen al op de opvraag van dPi achterwege te laten.