Wet- en Regelgeving

Aw: 114 corporaties krijgen uitstel voor aanleveren dVi

Het is meer dan 100 woningcorporaties niet gelukt de verantwoordingsinformatie (dVi) en WOZ-waarden vóór de deadline 1 juli 2017 naar de Autoriteit woningcorporaties (Aw) te sturen. 136 woningcorporaties vroegen uitstel voor het aanleveren van dVi. De Aw verleende dat uitstel in 114 van de gevallen. 26 corporaties kregen uitstel voor het aanleveren van de WOZ-waarden, 59 corporaties voor het aanleveren van het definitieve scheidingsvoorstel.

Accountantsverklaring te laat
De meeste corporaties die uitstel vroegen, deden dit omdat hun accountant de jaarrekening niet op tijd goedkeurde. Dit was een van de gevolgen van de complexiteit van de overgang op marktwaardering. Zo waren de verschillen in de marktwaarde van vastgoed in 2016 ten opzichte van 2015 lastig te onderbouwen bij corporaties die de basisversie van marktwaardering uit het Handboek Marktwaardering  gebruikten. Na overleg tussen Aedes, de Aw, het ministerie van BZK en de accountants werden die verschillen grotendeels verklaard. Helaas leidde dit niet in alle gevallen op tijd tot een goedkeurende verklaring van de accountant, waardoor de corporaties de deadline voor dVi niet haalden.

Uiterlijk 1 augustus
De woningcorporaties met uitstel, moeten dVi en de WOZ-waarden uiterlijk 1 augustus 2017 inleveren aldus de Aw. De Aw zal de kwaliteit van de gegevens voornamelijk in de maanden augustus en september controleren. Het is daarbij nog maar de vraag of alle corporaties die deadline wel zullen halen: het is complexe materie en de vakantieperiode komt eraan. Daarnaast evalueren Aedes, de Aw en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) het jaarrekeningtraject van woningcorporaties in de zomer van 2017. Eventueel volgen daar wijzigingen in het jaarrekeningtraject uit, die het overschrijden van deadlines moeten voorkomen.