Proces

Aedes: ‘Verleen uitstel dPi vanwege problemen CorpoData’

Update: Coulance door Aw

De problemen met het geautomatiseerde gegevenssysteem CorpoData blijken niet opgelost. Woningcorporaties kunnen daardoor op dit moment geen gegevens aanleveren aan de toezichthouder, de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Aedes vroeg de Aw met klem om uitstel tot half januari.

Corpodata
CorpoData is het geautomatiseerd systeem waarmee corporaties financiële en volkshuisvestelijke gegevens aanleveren bij Aw, WSW en ministerie. Voor 15 december hadden prognoses van corporaties ingeleverd moeten zijn.

Aedes: meer uitstel
Corporaties zijn al weken bezig om deze data aan te leveren, maar stuiten nog steeds op een niet functionerend systeem. CorpoData is onbereikbaar, ingevoerde gegevens gaan verloren, servers crashen en de helpdesk blijkt onbereikbaar. Corporaties hebben ook grote zorgen over de kwaliteit van de data die in het systeem terechtkomen.

Op basis van eerdere signalen verleende de Aw eerder uitstel tot 31 december, maar de problemen duren voort. Na noodkreten van haar leden heeft Aedes daarom nu de Aw in een brief met klem gevraagd langer uitstel te verlenen tot medio januari.

Coulance
Inmiddels heeft de Aw op haar website laten weten dat zij ‘bestanden, die in de eerste week van januari worden ontvangen en de deadline overschrijden, met coulance zullen behandelen’. De Autoriteit bevestigt dat de problemen nog niet voorbij zijn en adviseert drukke momenten (voor en na de lunch) te mijden en regelmatig een backup te maken.