Proces

Aedes: ‘Volg aanbevelingen onderzoekers CorpoData op’

Beperk de gegevensopvraag bij woningcorporaties in 2017 tot de scheidingsvoorstellen. Dat adviseren externe onderzoekers in hun evaluatie van informatiesysteem CorpoData. De Autoriteit woningcorporaties (Aw, de toezichthouder) volgt deze aanbeveling niet op en vraagt ook dit jaar in principe dezelfde informatie (dVi en dPi) bij corporaties op als in 2016. Aedes vindt dit onverstandig en roept de toezichthouder op alsnog de aanbeveling op te volgen.

Na problemen met CorpoData in december liet de Aw CorpoData onderzoeken. Aedes heeft veel waardering voor de snelheid en transparantie waarmee de toezichthouder dit onderzoek heeft uitgevoerd. De onderzoekers concluderen dat er sprake is van een aantal structurele fouten die op korte termijn aangepakt moeten worden. Denk hierbij aan de grote hoeveelheid gegevens die de Aw en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) opvragen (‘een ongeremde informatiebehoefte’), de complexiteit van die gegevens en de gebruikte software, die niet geschikt is.

Administratieve lastenvermindering van de baan
De Aw zal in 2017 niet weer nieuwe gegevens opvragen maar houdt wel de huidige forse uitvraag intact. De onderzoekers stellen: ‘Het is de combinatie van een omvangrijke gegevens-opvraag (ook zonder de scheiding), de beperkte expertise op een aantal terreinen, de beperkte beschikbare capaciteit, de governance, de beperkte sturing, de onduidelijke verdeling van verantwoordelijkheden tussen partijen die aanbeveling verdient om op korte termijn hierin een doorbraak te realiseren.’ 

De Aw kiest daar echter niet voor. Aedes maakt zich daar zorgen over. Wanneer de Aw in 2017 niet de dVi en dPi opvraagt, biedt dat immers de rust en de ruimte om te werken aan een nieuw systeem, dat wel op de toekomst is voorbereid. Bovendien lijkt door deze ‘freeze’ de door iedereen erkende noodzakelijke administratieve lastenverlichting voor corporaties de komende jaren van de baan.

Verbeteren informatievoorziening
Voor de langere termijn stelt de Aw onder meer een klantenpanel en een kwaliteitsinstituut voor, als aanpak van de problemen. Hoewel die maatregelen mogelijk verbeteringen betekenen in betrokkenheid van corporaties, laten ze de kern van het huidige systeem intact. Aw, WSW en het ministerie stellen de op te vragen gegevens vast, waar de sector op kan reageren en ze vervolgens kan aanleveren. 

Aedes vindt het essentieel dat dit wordt omgedraaid: laat woningcorporaties zelf vaststellen welke gegevens er echt nodig zijn voor haar sturing en laat Aw, WSW en het ministerie daarop aansluiten. Dat zou gestalte kunnen krijgen in het overleg tussen Aw, WSW, het ministerie van BZK, Aedes en CVN. Zij spreken in de werkgroep Professionalisering Informatievoorziening al over dit onderwerp.