Proces

Corporaties slagen voor stresstest derivaten

Alle corporaties met derivaten zijn geslaagd voor de stresstest van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De toezichthouder onderzocht bij alle 350 woningcorporaties in Nederland of ze op basis van hun derivatenportefeuille risico’s lopen.

Corporaties met derivaten kunnen allemaal aan hun eventuele tussentijdse betalingsverplichtingen voldoen en hebben hun risicobeheersing goed op orde, aldus de Aw.

Het aanleveren van gegevens door corporaties verliep volgens de Aw moeizaam. De toezichthouder gaat dit nog onderzoeken.