Praktijk

Corporaties investeren meer in onderhoud en verbetering

Woningcorporaties voeren investeringen in onderhoud en verbetering van sociale huurwoningen op. Dat meldt de NOS. Die deed samen met verschillende regionale omroepen via een enquête onder huurders onderzoek naar de staat van huurwoningen.

Corporaties willen huurders goed laten wonen. Daar hoort bij dat woningen tijdig en goed onderhouden worden. Corporaties besteden zodoende veel aandacht en geld aan onderhoud en woningverbetering, blijkt uit de resultaten van de Aedes-benchmark 2016. Corporaties besteedden in 2015 4,8 miljard euro aan onderhoud en woningverbetering. Een stijging van 173 miljoen euro ten opzichte van 2014.

Gemiddeld gaven corporaties in 2015 per woning meer dan 2.000 euro uit aan reparaties, onderhoud bij nieuwe verhuur, schilderwerk, dakrenovatie en energiebesparende maatregelen. Van die 2.000 euro ging bijna 1.500 euro naar onderhoud en 546 euro naar woningverbetering.

Ingrijpende verbeteringen
Corporaties staan er financieel weer wat beter voor dan de afgelopen jaren en gaan dus de komende jaren weer meer investeren, ook in verduurzaming, woningverbetering en planmatig onderhoud. Het aantal ingrijpende verbeteringen aan woningen (van meer dan 20.000 euro per woning) stijgt fors: van 14.800 woningen in 2014 tot 30.000 in 2017, blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van BZK.

Rapportcijfers
In de enquête van de NOS en de regionale omroepen onder ruim 8.500 huurders vindt één op de vijf dat zijn woning slecht onderhouden is. Gemiddeld krijgen woningen het rapportcijfer 6,1. Uit de Aedes-benchmark 2016 bleek dat huurders hun woning positiever beoordelen: zij gaven hun woning gemiddeld een 7,3. In dit onderzoek gaven ruim 170.000 huurders een oordeel over hun corporatie.

Ventilatie
Het goed ventileren van woningen is belangrijk om vocht en schimmel te kunnen voorkomen. Dit probleem komt vooral voor in oudere corporatiewoningen; het risico op vochthinder is relatief beperkt bij woningen van na 1980. Ook het gedrag van bewoners – bijvoorbeeld te weinig ventileren of te weinig stoken – kan leiden tot problemen. Corporaties informeren huurders over het belang van goede ventilatie. Aedes ontwikkelt op dit moment onder andere stappenplannen, die corporaties helpen vocht en schimmel in woningen te voorkomen en te verhelpen.