Wet- en Regelgeving

Kleine woningcorporaties geen OOB

Woningcorporaties met minder dan 1.500 woningen krijgen niet de status van Organisatie van Openbaar Belang (OOB). De Tweede Kamer nam daarover op 15 december 2015 een motie aan.

Organisatie van openbaar belang
Minister Dijsselbloem van Financiën stelde eerder dit jaar voor om woningcorporaties voortaan aan te merken als organisaties van openbaar belang. Dat betekent onder andere dat er strengere eisen gelden voor de accountants die de jaarrekening controleren. OOB’s moeten elke tien jaar van accountant wisselen.

Uitzondering kleine corporaties
Aedes heeft er bij de Tweede Kamer voor gepleit om kleine corporaties hiervan uit te zonderen. Accountscontrole is sowieso voor hen al verplicht, de OOB-status zou leiden tot onevenredig extra lasten. En in de governancecode voor corporaties is roulatie voor de externe accountant al geregeld.

Dat heeft geleid tot de motie waarin de Tweede Kamer de regering verzoekt woningcorporaties tot 1.500 verhuureenheden niet aan te merken als OOB. Die motie werd aangenomen, dus minister Dijsselbloem moet daar bij de uitwerking van de regeling rekening mee houden. Eerder vroegen coalitiepartijen VVD en PvdA aan Dijsselboem om in overleg met de sector en accountants te zorgen voor een goede overgangsregeling.