Wet- en Regelgeving

Financieel reglement pas per 1 januari 2017 van kracht

Voor de accountantscontrole over 2016 geldt het nieuwe reglement Financieel beleid en beheer nog niet, ook wanneer een woningcorporatie daarvoor al in 2016 goedkeuring kreeg van de toezichthouder. Voor dit boekjaar gelden dus nog de beleidsregels Derivaten en de beleidsregels Verantwoord beleggen.

Dat maakt de Autoriteit woningcorporaties op haar website bekend. Voor het boekjaar 2017 worden de beleidsregels vervangen door het reglement Financieel beleid en beheer. Voordeel is dat het accountantsprotocol 2016 op dit onderdeel nagenoeg gelijk blijft.