Publicaties

BZK publiceert handreiking voor taxaties marktwaardering

Het ministerie van BZK heeft op 11 januari 2016 de Handreiking implementatie full-versie gepubliceerd. De handreiking biedt woningcorporaties handvatten voor het organiseren van de extra ‘fysieke taxaties’ die ze moeten laten uitvoeren in het kader van marktwaardering. 

Eind november 2016 maakte het ministerie namelijk bekend dat corporaties de woningen in krimp- en aardbevingsgebieden, studentenwoningen en extramurale zorgwoningen, alsnog volgens de zogeheten full-variant moeten waarderen. Uit een onderzoek naar de validiteit van het Handboek Marktwaardering bleek namelijk dat er voor dit soort woningen geen betrouwbare data uit kwam. Het ministerie van BZK heeft geen aanvaardbaar alternatief voor accountants kunnen bedenken dan de woningen te laten taxeren.

Ondersteuning Aedes
Gezien deze omvangrijke operatie voor deze corporaties en de hoge tijdsdruk zal Aedes op korte termijn een team samenstellen met specialisten op het gebied van marktwaardering. Dit team zal corporaties de komende periode met raad en daad ondersteunen bij deze operatie. Berichtgeving hierover volgt uiterlijk 23 januari 2017.