Nieuws

Accountants keuren jaarrekeningen nog steeds niet goed

Veel woningcorporaties hebben van hun accountant nog geen goedkeurende verklaring gekregen op hun jaarrekening. Hierdoor kunnen zij hun jaarverslag niet afmaken. Daardoor kunnen ze hun verantwoordingsinformatie (dVi) en definitieve scheidingsvoorstel niet naar de Autoriteit woningcorporaties (Aw) versturen. Aedes roept accountants daarom op vaart te maken. Verder wil Aedes graag van corporaties weten om welke reden hun accountant weigert een verklaring af te geven.

Het uitblijven van een goedkeurende verklaring op de jaarcijfers is opmerkelijk, aangezien de accountants eind mei 2017 aangaven geen reden meer te zien om per definitie geen verklaring af te geven. Tot die tijd bestond er nog onduidelijkheid rond de basisvariant marktwaardering. Corporaties die op die manier hun vastgoed taxeerden, constateerden dat de marktwaarde van hun vastgoed in 2016 niet goed te vergelijken was met die van 2015. Inmiddels zijn de problemen rond die vergelijkende cijfers opgelost. 

Nog geen verklaring?
Aedes vraagt de accountants om op korte termijn de jaarrekeningen van woningcorporaties goed te keuren. Verder wil Aedes graag van haar leden weten waarom zij nog geen goedkeurende verklaring van hun accountant hebben ontvangen. Dus: heeft uw corporatie die nog niet ontvangen, stuur dan een e-mail naar Paul Minke van Aedes (p.minke@aedes.nl). Met daarin:

  • De naam van uw accountant.
  • De reden dat u nog geen verklaring hebt ontvangen (korte omschrijving).
  • Of u uitstel gaat aanvragen.

Uitstel deadline 
Door het uitblijven van een controleverklaring op de jaarrekening wordt het lastiger voor corporaties om hun verantwoordingsinformatie op tijd naar de Aw te versturen. De deadline daarvoor is namelijk 1 juli 2017. Corporaties kunnen uitstel vragen.

Corporaties die uitstel willen, sturen een mail naar helpdesk@corpodata.nl. Met daarin in ieder geval:

  • Waarvoor u uitstel aanvraagt: alleen voor jaarverslag, dVi en scheidingsvoorstel, of ook voor de WOZ-waardes?
  • Een helder geformuleerde reden voor het uitstelverzoek.
  • Tot wanneer u uitstel vraagt.
  • Een ondertekening van de bestuurder of ander bevoegd persoon binnen de woningcorporatie.