Grootschalige aanpak maakt CO2-neutrale woningen betaalbaar

Hoe kunnen we woningen bouwen en renoveren die duurzaam en comfortabel zijn én betaalbaar? - door fabrieken op te zetten die op grote schaal prefab woningen of onderdelen produceren. Daarvoor is het project INDU-ZERO opgezet. Woningcorporatie Domijn is projectpartner.

 

Rutger Vrielink, manager strategie en innovatie bij Domijn: ‘Om de klimaatdoelstellingen te halen en sociale huisvesting betaalbaar te houden moeten we de Nederlandse woningvoorraad renoveren en streven naar nul op de meter. Maar die ambities halen we niet, onder andere doordat het te duur is. De prijs die we nu betalen voor nul-op-de-meter-woningen (NOM) zou gehalveerd moeten worden, willen we hierin slagen. Door op grote schaal industrieel te produceren, kunnen we sneller, slimmer en goedkoper woningen renoveren en CO2-neutraal maken. Dat is het idee achter INDU-ZERO.’

Europees traject

INDU-ZERO is een Europees traject waaraan vijftien organisaties uit Nederland, België, Duitsland, Groot-Brittannië, Zweden en Noorwegen meedoen. INDU-ZERO ontwerpt NOM-producten en maakt een blauwdruk voor fabrieken die deze renovatiepakketten op grote schaal en tegen relatief lage kosten kunnen produceren. Vrielink benadrukt dat zoiets alleen werkt als producten voldoen aan de eisen van corporaties, en als corporaties de producten ook echt afnemen. Daar ligt dan ook een rol voor Domijn. ‘Wat heeft een bewoner nodig om prettig te wonen? Welke kenmerken, prijs en garanties eist een woningcorporatie?’  

Modelwoningen

Domijn wil enerzijds de eigen woningen verduurzamen, en anderzijds meer corporaties betrekken: ‘We hebben drie woningen geselecteerd die we op deze manier laten renoveren. In 2020 zetten we die in als modelwoningen, om te laten zien hoe het werkt.’

Daarnaast zijn Domijn en onder andere Aedes het gesprek aangegaan met corporaties om wensen en eisen te inventariseren. Corporaties zijn positief, merkt Vrielink: ‘Zij zien ook wel dat een andere benadering nodig is om de kosten van renovatie omlaag te krijgen.’

Vraag bundelen

Volgens Vrielink kan INDU-ZERO een initiatief als de Renovatieversneller een extra impuls geven: ‘In een volgende stap kunnen we als corporaties onze vraag naar woningproducten plannen en de markt aan het werk zetten. Zijn er eenmaal fabrieken die op industrieel niveau duurzame en betaalbare woonproducten maken, dan kunnen we echt opschalen en versnellen. Zo komen de ambities en doelen van INDU-ZERO en de Renovatieversneller samen.’

Volgend jaar staan de eerste modelwoningen dus op het programma: woningen met een lage energierekening, dankzij de isolerende schil en installaties voor hernieuwbare energie. Vrielink: ‘Als andere corporaties de renovatieproducten uit de modelwoningen omarmen en hun vertrouwen uitspreken in deze manier van werken, dan kunnen we de volgende stap zetten. Uiteindelijk moet ook de markt vertrouwen hebben zodat een fabriek betaalbare renovatiepakketten op grote schaal gaat produceren. Hebben we dat voor elkaar, dan is dit project voor mij geslaagd.’

Lees meer over INDU ZERO op Domijn.nl.