Drenthe Woont Circulair zoekt verrassende aanpak

Afwijken van de gebaande paden en alle mogelijkheden open laten. Dat is de gedachte achter Drenthe Woont Circulair, een samenwerkingsverband van de acht woningcorporaties en de provincie Drenthe. Zij daagden de markt uit om met innovatieve plannen te komen voor circulair bouwen.

‘We moeten het met deze planeet doen. Als we zo doorgaan, hebben onze kinderen straks niets meer’, zegt Jaap Boekholt, directeur-bestuurder bij woningcorporatie De Volmacht uit Gieten en het gezicht van de corporaties binnen Drenthe Woont Circulair. Circulair bouwen ziet hij als een mooie stap waarmee je verandering in gang kunt zetten. De acht Drentse corporaties besloten hierin samen op te trekken. ‘Niemand doet nog iets op dit gebied, dus er is geen eigen werkwijze die je wilt verdedigen. Daardoor sta je meer open voor de ideeën van een ander.’

Medewerkers van de corporaties startten eind 2018 een gezamenlijk opleidingstraject over circulair bouwen. ‘Door er intensief mee bezig te zijn en er dagelijks over te praten met collega’s, verandert je denken. Je kijkt direct of bepaalde activiteiten circulair bouwen wel of niet ondersteunen. Vandaag dicht je een kier met purschuim. Maar morgen breek je het huis af en blijkt dat je hout en steen niet kunt hergebruiken door dat purschuim.’

Nieuwe kijk

Inmiddels spreken de corporaties dezelfde taal als het gaat om circulair bouwen en is het tijd voor een volgende stap: de markt vragen met plannen te komen. ‘We hebben expres niet alleen gebruikelijke leveranciers uitgenodigd, maar een open vraag aan de markt gesteld. Wel wilden we dat partijen consortia vormden, om ze te stimuleren minder vanzelfsprekende partners aan te trekken. We willen een nieuwe kijk op bouwen ontwikkelen, waarbij circulariteit het uitgangspunt is en niet een sluitstuk.’

Boekholt hoopte op 20 aanmeldingen, het werden er 31. ‘De belangstelling was enorm, dit onderwerp leeft echt.’ Uit de plannen heeft Drenthe Woont Circulair er 10 geselecteerd. Deze 10 partijen presenteerden op 27 november 2019 in theater De Nieuwe Kolk in Assen hun visie voor een vakjury en kinderjury. Uiteindelijk zijn zes partijen geselecteerd die samen met de corporaties daadwerkelijk gaan bouwen.

Geen afvallers

Drenthe Woont Circulair wil alle partijen die zich hadden aangemeld, betrokken houden. ‘We gaan straks met zes consortia verder. Maar in de toekomst kunnen die andere partijen mogelijk ook meebouwen in Drenthe of daarbuiten. Want circulair bouwen heeft de toekomst.’

De succesfactor van dit traject? ‘Een onderwerp als circulair bouwen moet je blanco benaderen. Als je vraagt wat je altijd vroeg, krijg je wat je altijd kreeg. Stel je dus open voor een onconventionele benadering en nodig partijen uit die op het eerste gezicht geen logische keus zouden zijn.’

Lees meer over Drenthe Woont Circulair

Lees meer over verduurzamen van woningen in de Aedes-agenda