Wat betekent NTA8800 voor je corporatie? – kom naar de informatiesessies

Ben je klaar voor NTA8800? Deze nieuwe bepalingsmethode voor energielabels geldt vanaf 1 januari 2021 en heeft nogal wat gevolgen voor woningcorporaties. Aedes organiseert daarom in februari en maart informatiesessies, speciaal voor corporatiemedewerkers duurzaamheid en energie. Tijdens deze sessies praten deskundigen je bij, zodat je goed bent voorbereid op werken met NTA8800.

NTA8800 beschrijft hoe de energieprestatie van gebouwen moet worden berekend. NTA8800 heeft gevolgen voor onder andere de manier waarop energielabels worden bepaald. Woningen kunnen daardoor een ander energielabel krijgen. Met de invoering NTA8800 wijzigen ook de eisen voor nieuwbouw. En heeft jouw corporatie zelf EP-adviseurs? Dan moeten die bijscholing volgen en opnieuw examen doen.

Informatiesessies NTA8800

Wil je weten hoe je met NTA8800 moet werken en hoe je je goed kunt voorbereiden? Speciaal voor beleidsmedewerkers en -adviseurs duurzaamheid en energie en voor EP-adviseurs, beheerders en projectleiders energielabels organiseert Aedes informatiesessies.

Tijdens deze sessies praten deskundigen je bij over de belangrijkste veranderingen. Na afloop weet je wat NTA8800 betekent voor de corporatie en welke voorbereidingen je kunt treffen. Er is uiteraard voldoende ruimte om vragen te stellen.

Wanneer?

De sessies vinden plaats van 13.00 – 15.30 uur, op de volgende data:

Wat staat er op het programma?

De sessies bestaan uit een plenair deel door het ministerie van BZK en RVO en een aantal workshops. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Aanleiding wijziging energieprestatiemethodiek en belangrijkste gevolgen – BZK/RVO

In de plenaire opening zullen BZK en RVO toelichten waarom de NTA8800 wordt ingevoerd en  terugblikken op het proces om tot de nieuwe NTA8800 te komen. Ook komen de belangrijkste gevolgen hiervan voor corporaties op hoofdlijnen aan bod.

BENG-eisen voor nieuwbouw - Harm Valk, partner en senior adviseur bij Nieman RI

Voor nieuwbouw komen er per 1 januari 2021 drie nieuwe eisen, de zogenoemde BENG-eisen. Harm Valk legt in deze sessie uit wat deze eisen precies zijn en hoe ze zich verhouden tot de bestaande EPC-eis. Hij laat zien wat dit in de praktijk betekent voor nieuwbouwprojecten. Ook de eis voor oververhitting, de TOjuli, komt aan bod.

Nieuwe energielabels - Hella Maessen, directeur bij Atriensis data

Woningen die na 1 januari 2021 een nieuw energielabel krijgen, worden via de nieuwe energieprestatiemethodiek opgenomen. Hella Maessen vertelt over de gevolgen hiervan voor corporaties. Ze legt uit waarom er verschuivingen bij labels optreden en wat het betekent voor het woningwaarderingstelsel, prestatieafspraken, subsidies en de interne werkprocessen van corporaties.

NTA8800  en woningopnames - Albert Koedam, lid van het CCvD InstallQ en adviseur voor Aedes

NTA8800 bevat enkele technische wijzigingen en nieuwe indicatoren. De nieuwe bepalingsmethodiek NTA8800 brengt daarnaast wijzigingen met zich mee voor het opnemen van woningen bij de basisopname en de detailopname. Albert gaat hierop in én op de systematiek rondom de energieadviseurs, woningopnames, rechten (en plichten) van de corporatie als opdrachtgever t.o.v. de certificaathouder, en tot slot de kwaliteitsborging.

Software - Sybe de Wit, consultant bij Vabi

Corporaties beheren de energielabels in daarvoor bestemde softwarepakketten. In zijn sessie gaat Sybe de Wit in op wat er verandert in de software en wat corporaties kunnen doen om zich voor te bereiden. Hij licht toe welke tools Vabi heeft voor corporaties om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen.