Software voor NTA8800 beschikbaar

De bepaling van de energieprestatie van gebouwen gaat vanaf 1 januari 2021 volgens de NTA8800. De software om de energieprestatie te berekenen is nu beschikbaar.
 

De NTA8800 bepaalt de energieprestatie aan de hand van de volgende indicatoren:

  • de energiebehoefte in kWh per m² gebruiksoppervlakte per jaar (kWh/m².jr)
  • het primair fossiel energiegebruik, in kWh per m² gebruiksoppervlakte per jaar (kWh/m².jr)
  • het aandeel hernieuwbare energie in procenten (%)
  • netto warmtevraag (kWh/m².jr)

Voor het uitrekenen van de energieprestatie volgens de NTA8800 zijn nu verschillende geschikte softwareprogramma’s beschikbaar. Deze software kunt u bijvoorbeeld gebruiken bij de voorbereiding van een vergunningsaanvraag. Met deze software is het nog niet direct mogelijk de berekeningsresultaten of een energielabel te registreren, dit kan vanaf 1 januari 2021.

Vanaf 1 juli zijn er drie leveranciers van de zogenoemde geattesteerde energieprestatie software:

Meer informatie

Veel gestelde vragen over NTA8800 en energielabels woningen