SDE uitgebreid: 5 miljard beschikbaar

De verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) stelt 5 miljard euro beschikbaar voor projecten die zich richten op hernieuwbare energieproductie én op CO2-reductie. Minister Wiebes (EZK) stelt de regeling dit najaar open, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Doel van de subsidie is om op een kosteneffectieve manier zoveel mogelijk emissiereductie te bereiken. Onder de SDE++ valt een aantal nieuwe technieken: CCS (afvang en opslag CO2), gebruik industriële restwarmte (via warmtenetten), warmtepompen, elektrische boilers en waterstofproductie. De regeling loopt van 29 september tot en met 22 oktober 2020.

De SDE++ wordt gefaseerd opengesteld. Dat wil zeggen dat de maximale subsidiebehoefte waarvoor projecten kunnen worden ingediend per fase toeneemt. Verder is de regeling techniek-neutraal, waardoor alle technologieën een kans krijgen, waarbij de nadruk ligt op kostenreductie en innovatie.

Bekijk de toelichting op SDE++

Technieken die nu nog niet voorkomen in de SDE++ kunnen in een later stadium wel een plek krijgen. Het Planbureau voor de Leefomgeving rekent bijvoorbeeld circulaire technieken door.

Meer informatie

Lees meer over SDE++

Lees de brief van minister Wiebes