Nieuws

Samen naar CO2-neutraal: gebruik de Aedes Routekaart

Hoe vertalen woningcorporaties het Klimaatakkoord naar beleid voor verduurzaming? Komend voorjaar lanceert Aedes voor haar leden de nieuwe Routekaart. Aanleiding voor de ontwikkeling van deze nieuwe routekaart is de uitwerking van het Klimaatakkoord. Met de routekaart kunnen corporaties de strategische keuzes voor de verduurzaming van hun voorraad op hoofdlijnen herijken op het Klimaatakkoord. Met de Quick start guide Aedes Routekaart krijgt u snel inzicht in de Aedes Routekaart. 

Zo dwingt het politieke besluit om de woningvoorraad aardgasvrij te maken mogelijk tot nieuwe strategische keuzes. Gemeenten nemen nog dit jaar een besluit over hun Transitievisie warmte, waarin zij per wijk bepalen voor welke warmteoplossing zij kiezen. De Aedes Routekaart geeft corporaties inzicht in de uitdagingen binnen hun eigen woningvoorraad. Zij kunnen de uitkomsten van hun routekaart gebruiken als gespreksinstrument in het overleg met de gemeente over de Transitievisie warmte.

Standaard & Streefwaarden

Het Klimaatakkoord krijgt daarnaast concrete vorm met de formulering van de nieuwe Standaard & Streefwaarden. Hierbij wordt een netto warmtevraag bepaald, waaraan woningen in 2050 moeten voldoen. Dit heeft mogelijk consequenties voor het isolatieniveau (en dus de kosten) van woningen die verduurzaamd worden. De routekaart verschaft ook hier inzicht in.

Sinds afgelopen najaar werkt Aedes samen met een werkgroep aan de ontwikkeling van de routekaart.

De portal voor de Aedes Routekaart komt in april beschikbaar voor corporaties. Ter voorbereiding hierop hoort Aedes graag van corporaties welk team verantwoordelijk wordt voor het invullen ervan en wie het aanspreekpunt is. U kunt reageren via: routekaart@aedes.nl. Wij nemen dan contact op om het verdere verloop en de voorbereidingen voor de routekaart met het team van uw corporatie te delen.

Kennisprogramma

Aedes biedt voorafgaand, tijdens en na afloop van het invullen van de nieuwe routekaart een kennisprogramma aan. 

Bekijk het webinar van 10 februari.

Bekijk ook de Quick start guide Aedes Routekaart