Invoering BENG-eisen en nieuw energielabel uitgesteld

De eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) gaan in op 1 januari 2021. Dat geldt ook voor de invoering van de nieuwe energielabels. Minister Knops (BZK) heeft dit besloten nadat Aedes en andere partijen hadden gevraagd om uitstel van de nieuwbouweisen.

Voor berekening van de BENG-eisen en de energielabels is specifieke software nodig. Deze software zou minimaal een half jaar voor invoering van de BENG-eisen beschikbaar moeten zijn. Ondanks alle inspanningen is dat niet gelukt.

Voldoende voorbereidingstijd

Bouwpartijen hebben voldoende tijd nodig om zich goed voor te bereiden op de nieuwe regels. Aedes, NEPROM, NVB-Bouw, Bouwend Nederland en BNA hebben daarom minister Knops (BZK) gevraagd om de BENG-eisen op 1 januari 2021 in te laten gaan in plaats van 1 juli 2020. Minister Knops is akkoord gegaan met het verzoek om uitstel.

NTA8800 ook uitgesteld

Omdat dezelfde bepalingsmethode en rekensoftware nodig zijn voor de berekening van het nieuwe energielabel (NTA8800), wordt dit ook pas op 1 januari 2021 ingevoerd. 

Informatiebijeenkomsten

Om woningcorporaties goed voor te bereiden op BENG en NTA8800 organiseert Aedes verschillende informatiebijeenkomsten. In februari en maart kun je informatiesessies over NTA8800 bijwonen.

Het Lente-akkoord organiseert op 26 mei het congres BENG! Zo doe je dat.