Inijking energielabel vanaf 2021 volgens NTA8800

Woningcorporaties krijgen vanaf 1 januari 2021 te maken met NTA 8800, de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van woningen. Dit betekent onder andere dat energielabels volgens een andere systematiek worden vastgesteld. De regelgeving hiervoor is nu openbaar.

Deze regelgeving is vastgelegd in de Wijzigingsregeling inijking energielabels en op 6 november 2020 gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee is er duidelijkheid over de geplande inwerkingtreding van de nieuwe systematiek op 1 januari 2021.

Met de nieuwe energielabelsystematiek komt er een einde aan de huidige methode voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen. Het registreren van energielabels op basis van de Energie-Index (EI) en het vereenvoudigd energielabel (VEL) komen te vervallen, met uitzondering van lopende subsidieaanvragen. Nieuwe energielabels worden vanaf 1 januari 2021 opgenomen en geregistreerd op basis van de NTA 8800.

Lees meer over NTA8800 en de energielabels