Excursies en kennissessies Groene Huisvesters 2020

Hoe pakken collega corporaties hun verduurzamingsopgave aan? Wat werkt wel en wat niet? Om die kennis en ervaringen te delen, organiseren de Groene Huisvesters meerdere excursies en kennissessies. Op deze pagina een overzicht van alle bijeenkomsten in chronologische volgorde.

18 maart Excursie ‘Klimaatadaptatie: blauwgroene daken’ in Amsterdam
Benieuwd naar de ervaringen van de Amsterdamse corporaties met blauwgroene daken? Amsterdam Rainproof, Waternet en de Amsterdamse corporaties delen hun ervaringen vanuit het RESILIO-project en de green deal groene daken. De resultaten van de BNA Ontwerpstudie ‘Stad x klimaat - Het gebouw als watermachine’ leveren nieuwe inzichten op. Lees verder

25 maart 2020 - Kennisbijeenkomst ‘Koken op inductie’ in Breda
Steeds meer wijken worden aangesloten op een warmtenet of een andere duurzame warmtebron. De overstap naar aardgasvrij, betekent voor bewoners afscheid nemen van koken op gas en overstappen naar koken op inductie. In Brabant hebben de Brabantse corporaties wiens woningen al aangesloten waren op een bestaande warmtenet, bewoners begeleidt naar koken op inductie. Lees verder

22 april 2020 - Excursie ‘Duurzame mobiliteit en de CO2 footprint’ in Utrecht
Huurders waarderen het dat corporaties het goede voorbeeld geven als het gaat om duurzaamheid. Naast het CO2 neutraal maken van het vastgoed staan corporaties voor de uitdaging om dagelijks CO2 neutraal te handelen. Het blijkt dat vervoer de grootste slurper is die het grootste aandeel in de CO2 footprint heeft. Duurzame mobiliteit biedt mooie kansen. Benieuwd welke? Lees verder

6 mei 2020 - Kennissessie ‘Het klimaatakkoord in prestatieafspraken’ in Den Haag
Hoe versterk je van de positie van je huurdersorganisatie in prestatieafspraken? Staat betaalbaarheid dankzij duurzaamheid voorop? Welke afspraken geven bewonersinitiatief ruimte en leiden tot eigenaarschap bij huurders? Regionale samenwerking zoals in de Haaglanden speelt beter in op de Regionale Energiestrategie en wijktransitieplannen van de gemeente. Maar hoe geef je de regio een plek in prestatieafspraken? Leer hier meer over tijdens deze kennissessie. Lees verder

27 mei - Excursie ‘Klimaatadaptatie: vergroening tuinen, kopgevels en houtbouw’ in Weert
Uit recente cijfers blijkt dat ruim een derde van de Nederlandse tuinen uit tegels bestaat. Dat zorgt niet alleen voor overbelasting van het riool bij hevige buien en wateroverlast, ook het leefgebied van dieren en planten slinkt. In het klimaatbestendig maken van tuinen valt veel resultaat te behalen. Wonen Limburg vertelt hoe zij hier mee zijn omgegaan. Lees verder

10 juni 2020 - Excursie ‘Duurzame wijk’ in Culemborg
We bezoeken de ecologische wijk Eva Lanxmeer in Culemborg waar enige jaren geleden al zeer energiezuinige woningen gerealiseerd zijn. Een groot deel van de wijk is aangesloten op een lokaal warmtenet dat sinds 2009 eigendom is van het daartoe opgerichte coöperatieve energiebedrijf Thermo Bello. Dit warmtenet wordt alleen voor tapwater gas gebruikt. Lees verder

17 juni 2020 - Excursie ‘Klimaatadaptatie: van geveltuinen tot duurzaamheidsakkoord’ in Den Bosch
De aanpak van geveltuintjes leidde in Den Bosch tot een goed gesprek en het versterken van relaties: tussen bewoners onderling en tussen huurders en corporaties. Hoe het werkt? Bewoners melden zich aan voor een geveltuintje, de gemeente haalt een tegel eruit en de corporatie levert de plantjes. Zayaz en BrabantWonen creëerden een uitleenpunt voor tuingereedschap. Wat levert het op? Dat hoor je tijdens deze excursie. Lees verder

8 juli 2020 - Excursie ‘Klimaatadaptatie: hittestress’ in Nijmegen
Na de hete zomer van 2019 besliste de huurcommissie en daarna de rechter dat oververhitting in een woning gezien kan worden als een gebrek en wees de huurders huurkorting toe. Het ging hier om woningen van Ymere in IJburg die meer dan 300 uur warmer zijn dan 26,5 graden. Er is nog geen norm voor oververhitting, maar extreem weer komt vaker voor. De Nijmeegse hitte aanpak is verfrissend en hoopt in de toekomst oververhitting te voorkomen. Kom kijken hoe Talis hier in Nijmegen mee omgaat. Lees verder

23 september 2020 - Excursie ‘Circulaire badkamer en keuken’ in Hilversum
In Hilversum bezoeken we de eerste circulaire badkamer van Nederland die De Alliantie met aannemingsmij Intersell realiseerde. De wandtegels zijn gemaakt van plastic drinkflesjes en het sanitair is tweedehands. Circulair bouwen is onderdeel van het duurzaamheidsbeleid van steeds meer corporaties. Het is een middel om uitputting van grondstoffen tegen te gaan, de CO2-voetafdruk van materialen te verlagen en waardevernietiging zoveel mogelijk te voorkomen. Met je eigen ogen zien? Lees verder

7 oktober 2020 - Excursie ‘Slim verwarmen voor lagere woonlasten’ in Oss
Tijdens deze excursie komen we alles te weten over De warmtewissel waarbij acht Brabantse corporaties de markt uitdagen om slimmere en betaalbare installaties te bedenken. Wat levert dit op? En wat leren we van monitoring van toegepaste warmtepompen in huurwoningen? Brabant Wonen en Woonbedrijf delen hun leerlessen met slim verwarmen. Lees verder

11 november 2020 - Kennissessie ‘Europese stimuleringsfondsen benutten’ in Den Haag
De Europese Unie stelt subsidies en leningen beschikbaar voor het verduurzamen van de sociale huurwoningvoorraad. Robin van Leijen, namens Aedes lobbyist in Brussel deelt graag de mogelijkheden. Aedes biedt bovendien de mogelijkheid aan tot ondersteuning. Groene Huisvesters maken gebruik van EU-regelingen en zij delen graag de kennis. Lees verder