Consultatie Subsidieregeling Aardgasvrije Huurwoningen

Huurwoningen kunnen sneller van het aardgas door ze bijvoorbeeld aan te sluiten op een warmtenet. Om dit te bekostigen komt er een Subsidieregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH). Woningcorporaties kunnen vanaf 16 december 2019 reageren op het voorstel voor deze subsidie via een internetconsultatie.

De subsidieregeling is bestemd voor woningcorporaties. Een deel van de subsidie kunnen corporaties gebruiken voor aanpassingen aan de woningen, zoals leidingen verleggen of nieuwe radiotoren plaatsen. Het andere deel van de subsidie is bedoeld voor de kosten voor aansluiting op het warmtenet.

De precieze voorwaarden voor de SAH staan in de conceptregeling SAH.

Aedes zal reageren op de internetconsultatie, corporaties kunnen hiervoor hun input doorgeven via Dorris Derksen. Uiteraard kunnen corporaties ook zelf reageren op de internetconsultatie. Aedes wil graag weten hoe corporaties aankijken tegen deze subsidieregeling. Wilt u daarom, ook als u als corporatie zelf reageert op de consultatie, uw reactie mailen naar Aedes?

Meer over aardgasvrije woningen

Om huurwoningen sneller van het aardgas te krijgen is de Startmotor in het leven geroepen, met als doel versnelling en uitbreiding van aansluitingen op warmtenetten. Via de community Startmotor blijven corporaties op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de Startmotor en de nieuwe Warmtewet en kunnen zij kennis en ervaring uitwisselen. Dat kan ook via Platform Warmtenetten van Aedes. U kunt zich voor het platform aanmelden via Dorris Derksen.

Lees meer over het aardgasvrij maken van woningen en subsidies op rvo.nl