Zonne-energie als duurzame energiebron
Achtergrond

Zonne-energie als duurzame energiebron

Met zonnepanelen en zonneboilers kan op een duurzame manier elektriciteit of warmte worden opgewekt. Woningcorporaties die hiermee aan de slag willen, lopen vaak met vragen rond. Hoe financier je bijvoorbeeld zonnepanelen en hoe zit het met beheer en onderhoud?

Gezamenlijk inkoop van zonnepanelen en zonneboilers door corporaties is goedkoper. Aedes heeft hierin het voortouw genomen met de Renovatieversneller.

Lees meer over de Renovatieversneller 

Zonnepanelen

Zonnepanelen zorgen voor lagere woonlasten voor huurders en dragen daarnaast bij aan de doelstelling om alle bestaande woningen energieneutraal te maken voor 2050. Zonnepanelen verlagen de woonlasten van huurders direct of compenseren de elektravraag van elektrische verwarming.

Aandachtspunten bij zonnepanelen

  • De manier waarop een corporatie eventueel een vergoeding in rekening brengt via de huur of energieprestatievergoeding (EPV).
  • Bij zonne-energie vallen vraag en aanbod slechts ten dele samen. Het elektriciteitsnet moet het verschil opvangen. Met de salderingsregeling mag energieverbruik op een grauwe winterdag worden weggestreept tegen de opgewekte elektriciteit op een zonnige zomerdag. Deze regeling wordt echter vanaf 2023 geleidelijk afgebouwd. Dit heeft een nadelige invloed op de terugverdientijd.
  • Door onvakkundige installatie, met name bij in-dak systemen, zijn branden geweest op daken met zonnepanelen.

Zonneboilers

Bij een zonneboiler verwarmt een zonnecollector op het dak de vloeistof die door leidingen in de zonnecollector loopt. Deze vloeistof verwarmt het water in de boiler en kan direct worden gebruikt voor het verwarmingsysteem. Voor gebruik als warm tapwater moet de boiler of cv-ketel  het water regelmatig naverwarmen in verband met legionellapreventie

Nieuwe technische eisen

Sinds 27 april 2019 gelden aangescherpte eisen voor zonnepanelen en andere installaties die elektriciteit opwekken. Die moeten een groeiend aantal knelpunten in het elektriciteitsnetwerk oplossen. Voor corporaties zijn de aangescherpte technische eisen en een meldplicht van belang.

Netbeheerder Liander geeft een overzicht van de nieuwe eisen

Meer informatie