Bijeenkomst

Woningen verduurzamen – doe mee aan de kennissessies

Verduurzaming van woningen en wijken is een belangrijke opgave van de woningcorporaties. Ontwikkelingen gaan snel en er valt een hoop te leren van ervaringen van anderen. Dit najaar organiseert Aedes twee praktische online kennissessies over verduurzamen.
 

Op 12 november praten we u bij over huurdersparticipatie bij de wijkgerichte energietransitie en de rol van corporaties bij de energietransitie. Daarnaast bespreken we de casus van Woonplus. Deze corporatie onderzoekt hoe ze in Schiedam een wijk kunnen aansluiten op een warmtenet.

Meld u aan voor deze sessie.

Op 10 december gaan we in op de laatste ontwikkelingen rondom zonne-energie. Hoe krijg je de businesscase rond bij afbouw van de salderingsregeling? Hoe kunnen corporaties met gezamenlijke inkoop de kosten terugbrengen? En wat zijn de ontwikkelingen rondom batterijopslag?

Meld u aan voor deze sessie.