Achtergrond

Rekenmodellen energietransitie

Woningcorporaties hebben vanuit het Klimaatakkoord ingewikkelde energievraagstukken op te lossen. De toolkit Energietransitierekenmodellen van Netbeheer Nederland helpt corporaties om dat sneller en effectiever te doen. De toolkit koppelt partijen met een energievraagstuk aan instrumenten om oplossingen te vinden.

Eigen koers bepalen

De afkoppeling van het aardgas heeft grote impact op de vastgoedstrategie van een corporatie. Uiterlijk 2050 moeten alle woningen transitieklaar zijn. De alternatieve energie-infrastructuur is mede bepalend voor de ingreep die een corporatie uitvoert. Wat is het juiste moment om over te stappen? En welke bron biedt het beste alternatief?

Corporaties moeten zelf bepalen wat voor hen én de huurder het beste moment is en wat de gewenste energie-infrastructuur. Bij voorkeur samen met andere corporaties uit de omgeving. En rekening houdend met de fasering in de gemeentelijke Transitievisie Warmte (wanneer gaat welke wijk van het aardgas af). Zo staat u sterk in gesprekken met de gemeente en andere stakeholders.

Lees meer over de Transitievisie Warmte.

Onderbouwde keuzes

De toolkit Energietransitierekenmodellen helpt corporaties bij de keus voor een alternatieve energievoorziening op gemeente- of wijkniveau. De toolkit maakt gebruik van in totaal 28 verschillende rekenmodellen die hun werking hebben bewezen. Deze gaan over 3 verschillende onderwerpen:

  • warmte
  • elektriciteit
  • verschillende energiedragers

De toolkit geeft ook aan:

  • waar het rekenmodel geografisch gezien van toepassing is: van internationaal niveau tot woningniveau
  • in welke planfase het rekenmodel bruikbaar is: van visie tot aan gebruik en beheer
  • waar de focus van het model ligt: energetisch, energiemarktsimulatie, beleidsmaatregel of ruimtelijke weergave

Welk rekenmodel gebruiken?

Om het juiste rekenmodel te gebruiken, biedt de toolkit drie overzichten:

  • een grafische keuzehulp die een totaaloverzicht schetst van rekenmodellen
  • een overzicht dat rekenmodellen in de context plaatst van een proces voor lokale energietransitie
  • een online keuzetool die het eenvoudig maakt om te bepalen welke rekenmodellen voor een bepaald vraagstuk bruikbaar zijn

De rekenmodellen en een stappenplan voor gebruik van de toolkit staan op de website van Netbeheer Nederland.