Op weg naar energielabel B in 2021
Achtergrond

Op weg naar energielabel B in 2021

Het eerste ijkpunt op weg naar CO2-neutrale woningen in 2050 is 2021: dan hebben corporatiewoningen gemiddeld energielabel B. Dat is afgesproken in het Convenant Energiebesparing Huursector uit 2012, een onderdeel van het Energieakkoord. Dit Energieakkoord is een overeenkomst uit 2013 tussen 47 maatschappelijke organisaties en overheden, waaronder Aedes.

Uitvoeringsagenda Energieakkoord

De Uitvoeringsagenda Energieakkoord voor duurzame groei 2018 bevat de geactualiseerde afspraken van de Energieakkoord-partijen.

Inhaalslag

In het Convenant Energiebesparing Huursector van 28 juni 2012 is afgesproken dat de corporatiesector huurwoningen probeert te verduurzamen naar gemiddeld energielabel B in 2020 op sectorniveau. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft in 2017 echter geconstateerd dat de corporatiesector de doelstelling van label B in 2020 niet gaat halen. In de Aedes-agenda 2020-2023 hebben corporaties afgesproken om dit door een inhaalslag in 2021 te realiseren. De Aedes-benchmark toont aan dat de sector daarvoor op koers zit.

Meer informatie