Kom naar de Renovatieversneller-bijeenkomsten

Het Klimaatakkoord bevat ambities en afspraken over de verduurzaming van Nederland. Onderdeel van dat akkoord is de Renovatieversneller, een zesjarig programma (2019-2025), gericht op opschaling en kostenreductie van de verduurzaming van bestaande huurwoningen. Met de Renovatieversneller kunnen woningcorporaties steeds meer bewoners voorzien van een kwalitatief hoogwaardig verduurzaamde woning. 
 

In 2019 is gestart met de ontwikkeling van het Renovatieversneller-programma. Inmiddels is het programma weer een stap verder. De partners van de Renovatieversneller praten u dan ook graag bij, en willen natuurlijk weten wat uw ideeën zijn over verduurzaming van huurwoningen. Dit kan tijdens speciale regionale introductiebijeenkomsten:

De bijeenkomsten worden gehouden op locaties die centraal liggen binnen deze regio’s. 

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor vertegenwoordigers op directie-, management- en beleidsniveau van woningverhuurders en bedrijven. U krijgt uitgebreide informatie over de opzet van het programma Renovatieversneller en de ondersteuning waarvan u gebruik kunt maken, waaronder de Renovatieversneller-subsidieregeling. 

Meer weten?

Lees meer over de Renovatieversneller of praat mee via de community Startmotor en Renovatieversneller.