Renovatieversneller-bijeenkomsten uitgesteld

Vanwege de ontwikkelingen van het COVID-19 virus hebben we besloten de regionale informatiebijeenkomsten van 18 maart, 25 maart en 1 april tot nader order uit te stellen. 

Als alternatief organiseren wij een webinar over het programma De Renovatieversneller. Daarin geven we een toelichting over het landelijk ondersteuningsprogramma en de subsidieregeling. Uiteraard is daar ook ruimte voor het stellen van vragen.

Wij informeren je zo snel mogelijk over de datum en tijdstip van het webinar en houden je actief op de hoogte van het verdere vervolg. Dat doen we middels onze nieuwsbrief. Ben je daar nog niet op geabonneerd? Dat kan door je mailadres achter te laten op https://derenovatieversneller.nl/nieuwsbrief/.

Mensen die zich al hadden aangemeld voor een van de bijeenkomsten zijn automatisch geabonneerd op deze nieuwsbrief en hoeven dat niet nogmaals te doen.

Volg De Renovatieversneller vooral ook via social media:

OORSPRONKELIJKE TEKST

Het Klimaatakkoord bevat ambities en afspraken over de verduurzaming van Nederland. Onderdeel van dat akkoord is de Renovatieversneller, een zesjarig programma (2019-2025), gericht op opschaling en kostenreductie van de verduurzaming van bestaande huurwoningen. Met de Renovatieversneller kunnen woningcorporaties steeds meer bewoners voorzien van een kwalitatief hoogwaardig verduurzaamde woning. 

In 2019 is gestart met de ontwikkeling van het Renovatieversneller-programma. Inmiddels is het programma weer een stap verder. De partners van de Renovatieversneller praten u dan ook graag bij, en willen natuurlijk weten wat uw ideeën zijn over verduurzaming van huurwoningen. Dit kan tijdens speciale regionale introductiebijeenkomsten:

De bijeenkomsten worden gehouden op locaties die centraal liggen binnen deze regio’s. 

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor vertegenwoordigers op directie-, management- en beleidsniveau van woningverhuurders en bedrijven. U krijgt uitgebreide informatie over de opzet van het programma Renovatieversneller en de ondersteuning waarvan u gebruik kunt maken, waaronder de Renovatieversneller-subsidieregeling. 

Meer weten?

Lees meer over de Renovatieversneller op Aedes.nl, praat mee via de commmunity Startmotor en Renovatieversneller of kijk op www.derenovatieversneller.nl