4 miljard voor opwekken duurzame energie

In een nieuwe subsidieronde voor de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) stelt het Rijk 4 miljard euro beschikbaar voor grootschalige duurzame energieproductie, bijvoorbeeld zonnedaken en grote biomassaketels. De subsidieronde gaat dinsdag 17 maart 2020 open.

 

De SDE+ biedt subsidie voor grote voorzieningen voor opwekken van duurzame energie. Het gaat dan om biomassa, geothermie, water, wind (vanaf land, meer en primaire waterkering), windenergie van zee en zon. Voor duurzame woonhuisinstallaties is er de subsidieregeling ISDE.

De subsidieronde opent op dinsdag 17 maart, 9.00 uur en sluit op donderdag 2 april, 17.00 uur. Het budget is opgehoogd van 2 miljard euro naar totaal 4 miljard euro. De voorwaarden zijn dezelfde als in de subsidieronde SDE+ van najaar 2019, alleen de subsidiebedragen zijn geïndexeerd.

Voorwaarden

Woningcorporaties die SDE+ aanvragen voor zonnedaken krijgen te maken met speciale voorwaarden. De Woningwet bepaalt uiteindelijk of corporaties zonne-energie mogen leveren aan hun huurders en de Autoriteit woningcorporaties (Aw) kan dit toetsen.
Lees meer over de voorwaarden voor levering.

Lees meer over de nieuwe ronde SDE+ op rvo.nl. Daar staan ook praktijkverhalen van organisaties die eerder gebruikmaakten van SDE+.