De Renovatieversneller en Brabantse Duurzaamheids Alliantie: sneller en goedkoper

Samenwerking leidt tot sneller en goedkoper renoveren en tot betere kwaliteit. De Renovatieversneller en de Brabantse Duurzaamheids Alliantie (BDA) tekenden op 10 maart 2021 een samenwerkingsovereenkomst.

BDA wil in totaal 4.500 woningen aanpakken op een gestandaardiseerde wijze in een zogenoemde isolatiestroom. Door als collectief in te zetten op proces- en productinnovatie ontstaat jaar na jaar een hogere kwaliteit bij consequent dalende kosten. Corporaties gaan over het wat en de markt over het hoe.

Pierre Hobbelen, voorzitter Stuurgroep BDA: ‘In Brabant moeten circa 440.000 sociale huurwoningen vóór 2050 CO2 -neutraal zijn. Dat is een enorme uitdaging. We zijn daarom trots op deze grootschalige vernieuwende samenwerking tussen corporaties en bouwers. Met elkaar vormen we de startmotor van deze belangrijke Brabantse opgave.’

Samenwerking met De Renovatieversneller

Het ondersteuningsteam van De Renovatieversneller biedt BDA inhoudelijke kennis en legt verbanden met andere initiatieven in het land. Het gaat dan om kennisuitwisseling, innovatie en door nieuwe corporaties te betrekken kan het aantal woningen van 2.000 naar 4.500 worden uitgebreid.

BDA werkt aan snellere, betere en betaalbare renovaties, vanuit hetzelfde perspectief als De Renovatieversneller. De fase van ‘het praten over…’ is voorbij en BDA staat op het punt te starten met de uitvoering van de eerste clusters. BDA deelt alle kennis en ervaring met anderen om zo het samenwerken aan de renovatieopgave tussen woningcorporaties meer gemeengoed te maken.

Lees het persbericht over de samenwerking tussen De Renovatieversneller en de BDA