Proces

Wanneer nieuwe zienswijze bij wijziging scheidingsvoorstel?

Woningcorporaties moeten binnenkort bij de toezichthouder het definitieve voorstel inleveren over de scheiding van hun woningen: welk deel verhuren ze in de sociale sector (DAEB) en welk deel in de niet-DAEB-tak. Als dat sterk afwijkt van hun voorlopig voorstel, moeten ze opnieuw een zienswijze vragen bij betrokken gemeenten. 

Een corporatie moet van de Aw een nieuwe zienswijze vragen als er sprake is van ‘substantiële wijzigingen’ in het aantal woningen dat de corporatie wil overhevelen naar de niet-DAEB.  

De Aw heeft bepaald dat er sprake is van substantiële wijzigingen:

  • Bij wijziging van meer dan 1 procent van het aantal woningen van de corporatie in een gemeente.
  • Tegelijkertijd geldt dat de wijziging moet gaan om meer dan tien woningen.