Wet- en Regelgeving

Blok stuurt aanpassingen BTIV naar Eerste en Tweede Kamer

Minister Blok heeft op 9 januari 2017 voorstellen voor wijzigingen in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV) naar het parlement gestuurd. Het BTIV is een uitwerking van de Woningwet. Het is de bedoeling dat de wijzigingen op 1 juli 2017 ingaan, tegelijkertijd met de Veegwet Wonen.

Reparaties Woningwet
De Woningwet is sinds 1 juli 2015 van kracht. Snel bleek dat in de wet een aantal reparaties nodig was. Een deel daarvan werd vorig jaar al geregeld in een ‘veeg-BTIV’. Een ander deel wordt geregeld in de Veegwet, die de Eerste Kamer nog goed moet keuren. De Veegwet gaf aanleiding tot nog een aantal wijzigingen in het BTIV.

Het is dus de bedoeling dat zowel de Veegwet als het aangepaste BTIV per 1 juli 2017 ingaan. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) houdt in haar toezicht al wel rekening met bepalingen in de Veegwet. Zo wordt de Woningwet in de praktijk op een aantal punten beter uitvoerbaar voor woningcorporaties.

Belangrijkste wijzigingen

  • Corporaties mogen onder voorwaarden diensten (administratie of bedrijfsvoering) leveren aan verbonden ondernemingen, stichtingen, verenigingen en huurdersorganisaties. Deze voorwaarden zijn uitgewerkt in het BTIV.
  • Corporaties mogen weer onderling collegiale financiering verstrekken.
  • Corporaties mogen onder voorwaarden panden van derden (bijvoorbeeld van de gemeente) onderhouden, verbouwen en verhuren. Deze voorwaarden zijn uitgewerkt in het BTIV.

Procedure
Minister Blok heeft de wijzigingsvoorstellen nu naar de Eerste en de Tweede Kamer gestuurd, die vier weken de tijd hebben om erop te reageren (voorhangprocedure). Daarna brengt de Raad van State advies uit en stelt de minister het besluit vast.