Reageer nu op wijzigingen Woningwet

De wijzigingen in de Woningwet uit 2015 en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) liggen nu ter consultatie voor. De aanpassingen komen voort uit de evaluatie van de Woningwet van het ministerie van BZK. Alle woningcorporaties, andere partijen en privépersonen kunnen reageren tot en met vrijdag 17 januari 2020. Aedes stuurt een reactie namens de leden. Uw inbreng hiervoor is welkom. 

In het wijzigingsvoorstel is een aantal aanbevelingen van commissie-Van Bochove overgenomen door de overheid. De reactie van Aedes gaat onder meer over lokaal maatwerk,  afschaffing van de markttoets voor het middensegment, de inkomensgrenzen en de verkoopregels.

Inkomensgrenzen

Aedes is blij met de verschillende inkomensgrenzen voor alleenstaanden en gezinnen, maar het verlagen van de grens voor eenpersoonshuishoudens van 38.000 naar 35.000 euro is onacceptabel. Hiermee vallen 140.000 alleenstaanden tussen wal en schip. Deze alleenstaanden behoren nu nog wel tot de doelgroep, en straks niet meer. Bij particuliere verhuurders kunnen zij ook niet huren, want die stellen eisen aan het inkomen. De marktstandaard hiervoor is 4,5 keer de huur. Bij 720 euro is dat ongeveer 38.000 euro.

Voor gezinnen moet de grens ook hoger dan 42.000 euro. Bij dat bedrag kan een gezin helemaal geen 720 euro betalen, laat staan particuliere huurprijzen of een koopwoning.

Aedes heeft laten onderzoeken dat bijna alle Europese landen rekening houden met de omvang van het huishouden. Vandaar dat Aedes samen met de Woonbond pleit voor drie inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen: voor eenpersoonshuishoudens tot 38.000 euro, voor tweepersoonshuishoudens tot 42.000 euro en voor huishoudens met drie of meer personen tot 52.000 euro. Hogere grenzen leiden weliswaar tot een grotere doelgroep, maar dat mag geen tegenargument zijn.

Verkoopregels

Eerder was al aangekondigd dat corporaties vastgoed eerst aan huurders moeten aanbieden bij verkoop. Dit geldt momenteel alleen voor huurwoningen die vallen onder Diensten uit Algemeen en Economisch Belang (DAEB). In de voorliggende wettekst gaat dat ook gelden voor:

  • te liberaliseren woningen
  • niet-DAEB woningen
  • maatschappelijk vastgoed
  • bedrijfsmatig vastgoed.

Deze verandering heeft ernstige gevolgen voor het bedrijfsmodel van corporaties omdat het complexgewijze verkoop bijna onmogelijk maakt en meer administratieve lasten oplevert.

Corporaties verkopen duizenden woningen per jaar als onderdeel van de normale bedrijfsvoering. Aedes pleit voor een inventarisatie onder huurders in plaats van verplicht aanbod. En niet-DAEB hoort hier als marktsegment niet thuis, omdat deze regel niet geldt voor particuliere verhuurders. De verplichting voor corporaties om ook deze woningen eerst aan huurders aan te bieden, prijst ze bij voorbaat uit de markt.

Corporaties kunnen zelf reageren op de consultatie van de Woningwet en BTIV, een afschrift van de tekst stellen wij op prijs. U kunt deze en eventuele punten voor de Aedes-consultatie delen met Dorris Derksen d.derksen@aedes.nl