Samenvatting Woningwet 2015

De Eerste Kamer stemde op dinsdag 17 maart 2015 unaniem in met de nieuwe Woningwet. De Tweede Kamer nam dinsdag 24 maart 2015 een aantal moties aan, waaronder over het verplicht passend toewijzen. In dit artikel een samenvatting van de Woningwet.

Hoofdpunten
Aedes heeft de hoofdpunten uit de nieuwe Woningwet op een rijtje gezet. Ook de belangrijkste plannen uit de AMvB staan erbij. Dit overzicht geeft een samenvattende beschrijving van de wetsteksten en heeft een voorlopig karakter. Het is vooral bedoeld voor corporatiemedewerkers die betrokken zijn bij de voorbereiding van de uitvoering van de wet.

Let op: het gaat hier om een samenvatting van de oorspronkelijke Woningwet zoals gepubliceerd in 2015. Later zijn reparaties gedaan via aanvullende wetgeving. Kijk hiervoor in dit artikel.

Indeling
1. Werkdomein woningcorporaties
2. Scheiding of splitsing van DAEB- en niet-DAEB-tak
3. Passend toewijzen
4. Governance en intern toezicht
5. Verslaglegging en financiële transparantie
6. Extern toezicht en sanering
7. Rol gemeenten
8. Rol huurders
9. Woningmarktgebieden
10. Diversen (klachtenreglement, wooncoöperatie, overcompensatie, gemengde dienstverlening)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft zelf ook een samenvatting van de Woningwet gemaakt.