Aedes Routeplanner Woningwet

Aedes heeft voor woningcorporaties een Routeplanner Woningwet gemaakt. Op basis van de planner konden corporaties een eigen draaiboek maken voor de invoering van de Woningwet. Inmiddels zijn veel corporaties al ver met de implementatie van de wet. De routeplanner blijft wel beschikbaar omdat deze een mooi overzicht biedt van de wet.

Zoveel corporaties, zoveel routes
De Aedes-routeplanner is een hulpmiddel dat corporaties ondersteunt bij (de voorbereidingen van) de invoering van de Woningwet binnen de eigen organisatie. Het is een ‘werkdocument’: iedere corporatie kan de planner 'vertalen' naar een draaiboek en een implementatieplan voor de eigen organisatie.