Vragen en antwoorden over de Woningwet

De Woningwet riep na inwerkingtreding veel vragen op bij woningcorporaties. Aedes verzamelde deze vragen en verwerkte ze samen met de antwoorden tot de publicatie Vragen en antwoorden over de Woningwet. Deze Q&A is gevalideerd door het ministerie van BZK en de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

De vragen en antwoorden in de Q&A zijn verdeeld over vijf thema’s: werkgebied, kerntaken, financiën, bestuur en toezicht en ministerie, WSW en extern toezicht. Deze zijn onderverdeeld in subthema’s. De antwoorden zijn geformuleerd, of in ieder geval gevalideerd door het ministerie van BZK en de Aw. Wanneer Aedes zelf toevoegingen heeft gedaan staat dit apart vermeld.

Meer vragen?
Woningcorporaties kunnen met hun vragen over de Woningwet terecht bij de Aw, via het vragenformulier op de website van de Aw.