Instrumenten

Welke regels gelden voor DAEB en niet-DAEB?

Woningcorporaties moeten hun diensten van algemeen economisch belang (DAEB) vanaf 1 januari 2018 administratief scheiden of juridisch splitsen van hun niet-DAEB-activiteiten. Het ministerie van BZK maakte een overzicht van de belangrijkste regels die straks gelden voor de verschillende onderdelen.

In het overzicht staat welke regels van toepassing zijn op de DAEB-tak, de niet-DAEB-tak en juridische dochter(s). De regels gaan over de toewijzing van woningen, het maken van prestatieafspraken en het huurprijsbeleid. Zo geldt het passend toewijzen straks wel voor de woningen in de niet-DAEB-tak die in de sociale sector verhuurd worden, maar niet voor de woningen in een juridische dochter. De factsheet verwijst telkens naar de precieze vindplaats in de Woningwet.

Scheiden DAEB en niet-DAEB
Woningcorporaties moeten vóór 1 januari 2017 een voorstel aanleveren bij de toezichthouder voor het scheiden of splitsen van hun activiteiten. De Woningwet verstaat onder diensten van algemeen economisch belang: sociale huurwoningen, maatschappelijk vastgoed (zoals buurthuizen) en diensten voor de leefbaarheid. 

Een gescheiden boekhouding voor DAEB en niet-DAEB is minimaal verplicht (tenzij een woningcorporatie onder het verlicht regime valt). De corporatie kan er ook voor kiezen om de niet-DAEB-activiteiten af te splitsen in één of meerdere juridische dochters. Meer informatie over het scheiden en splitsen is te vinden in dossier Financiën op Aedes.nl en op de website woningwet2015.nl