Instrumenten

Bezwaar en beroep bij reactie Aw op scheidingsvoorstellen

Aedes heeft een notitie gemaakt over de mogelijkheden van bezwaar en beroep tegen een besluit van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) over een definitief scheidingsvoorstel voor DAEB/niet-DAEB.

Woningcorporaties moeten hun definitieve scheidingsvoorstel uiterlijk op 1 juli 2017 inleveren bij de Aw. In sommige gevallen is uitstel mogelijk.

DAEB in niet-DAEB-tak
Belangrijk punt hierbij is het onderbrengen van DAEB-woningen in de niet-DAEB-tak. In reacties op voorlopige scheidingsvoorstellen stelt de Aw dat alleen is toegestaan wanneer corporaties de garantie geven die woningen (bij de eerstvolgende nieuwe huurder) te liberaliseren. Deze beperking volgt echter niet uit de Woningwet. Toch blijft de Aw op dit punt stellig en moeten corporaties die DAEB-woningen in hun niet-DAEB-tak opnemen, er rekening mee houden dat de Aw hun definitieve scheidingsvoorstel afkeurt. Al lijkt de Aw in een brief van 30 mei 2017 begrip te tonen voor bepaalde situaties waarbij tijdelijk nog DAEB-woningen in de niet-DAEB tak zitten, ‘waarbij bijvoorbeeld intussen nieuwbouw in de DAEB gerealiseerd wordt of de benodigde sociale voorraad in de loop der tijd kleiner wordt’.