Wet- en Regelgeving

Commissie-Van Bochove aan de slag met evaluatie Woningwet

Juristen beoordelen de Woningwet. Onderzoekers houden gesprekken met partijen die met woningcorporaties werken en met corporatiebestuurders. Deskundigen geven vanuit eigen perspectief in essays hun visie. Op basis van onder andere dit materiaal trekt de commissie-Van Bochove vervolgens conclusies over het functioneren van de Woningwet. Het eindrapport wordt in november verwacht.

Op verzoek van Aedes evalueert de commissie-Van Bochove de Woningwet uit 2015. De commissie zoekt zowel naar de kansen die de wet biedt, als naar de belemmeringen. Uitgangspunt zijn de maatschappelijke opgaven van corporaties en de vraag is of de wet toekomstbestendig is. Inmiddels heeft de commissie haar werkwijze vastgesteld.

‘De wereld staat niet stil’
Commissievoorzitter Bas Jan van Bochove: ‘Een mooie opdracht. Ik was als Kamerlid betrokken bij de eerste fase van de totstandkoming van de wet. Ik zat niet meer in de Tweede Kamer toen hij onder toenmalig minister Stef Blok aangenomen werd, inmiddels was de wet behoorlijk aangepast. Liesbeth Spies is er als minister mee bezig geweest, we zitten nu samen in de evaluatiecommissie. We zijn vijf jaar verder en je moet natuurlijk blijven denken, de wereld staat niet stil. We beoordelen nu of de wet functioneert zoals de bedoeling was. Wat gaat er goed? Waar zitten knelpunten waar je wat aan moet doen? Daar gaan we nog een paar goede gesprekken over tegemoet.’ 
 
Vier onderzoekslijnen
De commissie laat zich voeden door informatie vanuit verschillende hoeken.

  1. Juridisch onderzoek: welke punten in de Woningwet en aanpalende wetgeving zijn effectief, tegenstrijdig, onduidelijk of belemmerend?
  2. Interviews met zeven corporatiebestuurders en zeven samenwerkingspartners.
  3. Essays van deskundigen: Peter Boelhouwer (TU Delft), Vincent Gruis (TU Delft), Johan Conijn (UvA) en Cody Hochstenbach (UvA) schrijven elk vanuit eigen expertise een essay over hun visie.
  4. Auteurs van eerdere rapporten Piet Sebrechts (Toezicht met Bite) en Rudy de Jong (De Balans Verstoord) schrijven een essay over respectievelijk het toezichtkader en het corporatiestelsel.

Conclusies
De commissie baseert haar conclusies op eigen ervaring, vergaarde informatie en gesprekken in combinatie met het materiaal uit de vier onderzoeken. Dat leidt tot een eindrapport over goede en slechte punten uit de Woningwet, inclusief aanbevelingen. De commissie wil haar bevindingen november 2018 presenteren. Het ministerie van BZK werkt ook aan een evaluatie van de Woningwet en de resultaten daarvan worden ook in november verwacht. De Tweede Kamer kan dan beide rapporten betrekken bij haar behandeling van de evaluatie van de wet.
 
Praktijkverhalen Woningwet welkom
Aedes en de evaluatiecommissie horen graag ook van woningcorporaties hun ervaringen met de Woningwet bij het uitvoeren van hun werk. Waar werkt de wet goed? Waar niet? Wat ziet u gebeuren in gemeenten, wijken en complexen waar u werkt? Dat maken we het liefst zo concreet mogelijk. Meedenken is van harte welkom en kan via een e-mail aan woningwet@aedes.nl.