Proces

Aw rondt beoordeling scheidingsvoorstellen af

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft vrijwel alle voorstellen voor de scheiding van DAEB/niet-DAEB-bezit van woningcorporaties beoordeeld. Bijna alle corporaties zijn het nieuwe jaar ingegaan met een goedkeurend oordeel op hun voorstel, meldt de Aw op haar website

Drie corporaties hebben uitstel gekregen voor het indienen van een scheidingsvoorstel. Een andere corporatie heeft, vanwege bijzondere omstandigheden, uitstel voor de invoering van de scheiding gekregen. In gevallen waar de Aw een voorstel in eerste instantie wilde afkeuren, is overlegd met de corporaties en de betrokken gemeenten om tot een aangepast voorstel te komen. Die voorstellen zijn vervolgens alsnog goedgekeurd.

Hiermee is het proces van de beoordeling zo goed als afgerond, maar moeten corporaties nog veel werk verzetten om de scheidingsvoorstellen in te voeren en in hun administratie te verwerken. Woningcorporaties moeten hun diensten van algemeen economisch belang (DAEB) en hun niet-DAEB-activiteiten per 1 januari 2018 scheiden. Tot de DAEB behoren het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen met een huurprijs tot en met 710,68 euro (de liberalisatiegrens). Voor deze activiteiten kunnen corporaties geborgde leningen afsluiten.

Corporaties konden kiezen tussen een administratieve scheiding, een hybride administratieve scheiding door het onderbrengen van niet-DAEB-activiteiten in een dochteronderneming, of een juridische scheiding van hun bezit. De meeste corporaties kozen voor de administratieve scheiding, veel grote corporaties kozen voor de hybride scheiding. 

De volgende stap is de evaluatie van het beoordelingsproces. De uitkomsten daarvan komen in het voorjaar naar buiten.