Toezichthouder: overgangsrecht niet-DAEB echt voorbij

Woningcorporaties moeten op grond van de Woningwet voor werkzaamheden buiten hun kerntaak eerst toestemming vragen bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Voor projecten die vóór 1 juli 2015 al waren gestart is geen toestemming nodig. Corporaties konden tot 1 juli 2017 uitstel vragen voor de uitvoering van de werkzaamheden als die nog niet waren begonnen. Het overgangsrecht is voorbij, laat de Aw weten.

Volgens de Aw zijn corporaties onterecht in de veronderstelling dat ze nog onder het overgangsrecht vallen. 

Toestemming
Corporaties moeten sinds 1 juli 2015 toestemming vragen van de toezichthouder voor werkzaamheden buiten de in de Woningwet omschreven ‘diensten van algemeen economisch belang’ (DAEB): sociale huurwoningen en bepaald maatschappelijk vastgoed. 

Het ontwikkelen van huurwoningen in de vrije sector, koopwoningen en commercieel vastgoed behoort daar niet toe. Soms mogen woningcorporaties niet-DAEB-werkzaamheden doen. Hiervoor is sinds 1 juli 2015 in de meeste gevallen toestemming nodig van de Aw. 

Overgangsrecht
Voor bepaalde werkzaamheden gold een overgangsrecht. Projecten waarvoor al vóór de inwerkingtreding van de wet verplichtingen waren aangegaan, was die toestemming niet nodig als voor 1 juli 2017 met de werkzaamheden was begonnen. Lukte het niet om voor die datum met de daadwerkelijke uitvoering te beginnen dan kon de corporatie uitstel vragen tot uiterlijk 1 juli 2020. 

Verlenging van de termijn is nu niet meer mogelijk. Als er geen uitstel is gevraagd of verleend, dan beschouwt de Aw die werkzaamheden als nieuwe niet-DAEB-werkzaamheden. De woningcorporatie moet dan alsnog toestemming aanvragen bij de Aw.