Een commissaris zoeken via online platform PMP Supervisor

Woningcorporaties die een nieuwe commissaris voor hun raad van commissarissen zoeken, kunnen daarvoor een online platform gebruiken, zoals PMP Supervisor. Dit online platform geeft direct toegang tot een groot, openbaar bestand van gescreende kandidaten.

Het platform wil de kwaliteit van toezicht helpen verbeteren door vraag en aanbod van commissarissen beter aan elkaar te koppelen. Alle kandidaten zijn vooraf gescreend. Dat maakt het mogelijk om transparant en efficiënt relevante kandidaten voor corporaties te vinden, zowel binnen als buiten de sector.

Aedes-leden kunnen kosteloos gebruik maken van de mogelijkheid tot ‘Premium Zoeken’. Aan de hand van de wensen van de corporatie doorzoekt een medewerker van PMP het bestand en doet een voorstel van passende kandidaten. Aedes-leden betalen alleen bij daadwerkelijke aanstelling van de commissaris.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met PMP Supervisor, telefoon 085 4012 470.