Publicatie

Hoe vind je een commissaris nieuwe stijl?

De raad van toezicht (RvT) van een woningcorporatie moet transparant en divers zijn. De selectieprocedure voor nieuwe leden is met de nieuwe Woningwet aangescherpt. In de praktijk zijn de zittende toezichthouders van corporaties vaak nog een homogeen gezelschap. Hoe krijgen corporaties dat veranderd?

Lees het artikel hierover in Aedes-Magazine van augustus 2015.