Publicatie

Toezicht met bite

Alleen wanneer er sprake is van kwalitatief goed toezicht kan het huidige stelsel, waarin corporaties voor elkaar borg staan, overeind blijven.

Aedes onderschrijft dat de sector hier een belangrijke rol in heeft. De uitgangspunten van solidariteit en disciplinering zijn door Aedes begin 2012 neergelegd in ‘Toezicht met Bite’. Dit rapport pleit voor een evenwicht tussen intern toezicht, onderlinge disciplinering en extern financieel toezicht.