Lobby

Rutte: ‘Kritisch kijken naar regeldruk op basis van Haagse regels’

‘Met elkaar moet het lukken dat verpleegkundigen weer meer tijd aan patiënten en de docent meer tijd aan leerlingen kan besteden’, schrijft minister-president Mark Rutte aan elf brancheorganisaties in het maatschappelijk middenveld. Die wezen Rutte en de Tweede Kamer eerder op de doorgeslagen administratieve verplichtingen en riepen op leerkrachten, verpleegkundigen, zorgverleners en woningcorporatiemedewerkers meernieuw vertrouwen te geven.

Ook het kabinet vindt dat mensen zelf het beste weten wat er nodig is om hun werk goed te doen, schrijft Rutte: ‘Daarom willen we hen meer ruimte geven en de regeldruk terugdringen. Onder vorige kabinetten is daarvoor een basis gelegd dat tot concrete resultaten heeft geleid. Het probleem is echter nog niet opgelost. Het komt er nu op aan om samen met alle betrokken partijen stappen te gaan zetten om de regeldruk verder terug te dringen. Daar waar Haagse wet- en regelgeving de veroorzaker is, wordt kritisch gekeken wat we kunnen afschaffen of aanpassen. Daar waar andere partijen de regeldruk veroorzaken, zetten wij betrokken partijen om tafel en spreken we hen aan op hun verantwoordelijkheid om de regeldruk te verminderen.’