Nieuws

Bestuurder Vidomes neemt ontslag

Klaas Franken heeft ontslag genomen als bestuurder bij Vidomes. De aanleiding hiervoor is de uitkomst van een intern onderzoek van de raad van commissarissen van Vidomes, zo meldt de corporatie maandag 15 januari 2018 op haar website

Vidomes begon in augustus 2017 een intern feitenonderzoek naar aanleiding van Frankens betrokkenheid bij een strafrechtelijk onderzoek van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (IOD-ILT), gericht op de periode 2014-2015 waarin Franken op interim-basis als financieel manager bij Vidomes werkte.

Vidomes meldt dat daarbij is komen vast te staan dat Franken in deze periode in twee gevallen zogenaamde aanbrengpremies heeft bedongen voor het aandragen van personen die als interimmer een opdrachtrelatie met Vidomes aangingen. De raad van commissarissen oordeelt dat Franken hiermee ‘niet transparant en daarmee verwijtbaar’ heeft gehandeld en dat ze daardoor haar vertrouwen in Franken heeft verloren. Gedurende het onderzoek was Franken al door de raad geschorst.

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) doet onderzoek naar de inhuur van personeel bij woningcorporaties via netwerken van commerciële professionals.