Nieuws

Aw staat huurkorting Zeeuwland toch toe

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) staat alsnog toe dat woningcorporatie Zeeuwland haar huurders een eenmalige huurkorting van 170 euro geeft. De Aw benadrukt wel dat dit een uitzondering is: woningcorporaties mogen hun huurders geen tijdelijke huurkorting geven. Dat meldt de Aw op haar website.

Zeeuwland, actief op Walcheren en Schouwen-Duivenland, is gefuseerd met Woonburg. Deze fusie levert jaarlijks een besparing op van een miljoen euro. Dit bedrag komt in 2017 in de vorm van een eenmalige huurkorting van 170 euro ten goede van de huurders van de fusiecorporatie. De Aw keurde dat fusieplan destijds goed. Toch legde de Aw Zeeuwland in juli 2017 een verbod en een dwangsom op. Nu trekt de Aw dat verbod en die dwangsom weer in, omdat ‘Zeeuwland er op basis van het goedgekeurde fusieplan op kon vertrouwen dat ze haar huurders de korting kon geven.’

Tijdelijke huurkorting mag niet
De Aw stuurde alle woningcorporaties op 12 oktober 2017 een brief waarin zij stelt dat de toestemming voor de huurkorting van Zeeuwland een uitzondering is: woningcorporaties mogen geen tijdelijke huurkorting geven.

‘Het is niet toegestaan om de huurprijs in stand te houden, tijdelijk een lagere huur te vragen en deze op enig moment weer te verhogen met een percentage dat het wettelijk maximum overschrijdt’, schrijft de Aw. Met andere woorden: na een korting op de huur in de ene maand, zou de huur de maand daarop alleen mogen stijgen met de wettelijk toegestane jaarlijkse huurverhoging. Daarmee is een tijdelijke huurkorting dus niet mogelijk.

Uitzonderingen
De enige uitzondering is bij gebrekkig onderhoud van een woning: dan mag een corporatie wel een tijdelijke huurkorting verlenen. Ook mag een corporatie een vrijwilligersvergoeding verrekenen met de huur. Wanneer een corporatie dat doet, beschouwt de Aw dat niet als een huurkorting. Er is sprake van een vrijwilligersvergoeding wanneer een corporatie huurders een vergoeding betaalt voor het verlenen van diensten. Het kan hierbij alleen gaan over diensten die de corporatie zelf ook zou mogen verrichten, zoals het schoonhouden van de directe omgeving van corporatiewoningen. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan huurders een vergoeding te geven voor het geven van taalles aan nieuwkomers.

Aedes: ‘Maatwerk moet mogelijk zijn’
Aedes vindt de inhoudelijke redenering van de Aw moeilijk te volgen. Sociale huurwoningen zijn per definitie woningen die standaard met huurkorting worden verhuurd om deze betaalbaar te maken voor mensen met een laag inkomen. Juist in situaties waar het inkomen daalt (door bijvoorbeeld het verlies van werk) zou maatwerk mogelijk moeten zijn en de huurkorting (tijdelijk) worden verhoogd. Zeker wanneer corporaties, huurders en gemeenten hierover lokaal afspraken hebben gemaakt.