Nieuws

Aw onderzoekt inhuur personeel corporaties via netwerken

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) doet onderzoek naar de inhuur van personeel bij woningcorporaties via netwerken van commerciële professionals. De toezichthouder doet dit naar aanleiding van signalen dat deze netwerken niet open zijn over hun verdienmodel tegenover corporaties. De Aw heeft alle woningcorporaties hierover een brief gestuurd.

Het gaat om netwerken voor de inhuur van professionals op terreinen als vastgoed, financiën en volkshuisvesting. De Aw vraagt corporaties in de brief het te melden als er bij hen incidenten hebben voorgedaan.

Governancecode
Woningcorporaties die lid zijn van Aedes of de Vereniging voor Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) zijn gehouden aan de Governancecode. Aan de hand van die code zijn praktijken zoals de Aw schetst niet toegestaan.