Publicatie

Publicaties over de toekomst van corporaties

Update

  • De regie-corporatie, Naar een doelmatige maatschappelijke verhuurder. Versie 2.0. Samenstelling: Vincent Gruis (hoogleraar TU Delft), Aldert Dreimüller (directeur roAg) en Cor Snoeijs (bestuurder STEK.NU). De focus van dit rapport is kostenreductie.
  • Vooruit naar de kerntaak, Een bijdrage aan het woonbeleid na de crisis. Essay van Bert Wijbenga en Wouter Rohde van Woonbron en Derk Windhausen van Windhausen advies.
  • De Nieuwe Woningcorporatie, Bouwstenen voor de inrichting van de organisatie. Rapport van Woningcorporatie Poort6 en Atrivé. De focus van dit rapport is de organisatieinrichting van de corporatie.
  • Dynamische strategievorming een continu proces, Visiedocument Woningcorporaties 2020. Van EY.