Uitnodiging tweede werksessie langetermijnvisie 7 december 2015

Aedes organiseert een tweede interactieve werksessie op 7 december om belangrijke thema’s voor de langetermijnvisie inhoudelijk verder uit te diepen. In een informele sfeer gaan deelnemers met elkaar in gesprek, wisselen ze ideeën uit en delen ze kennis. De werksessie is voor directeur-bestuurders, managers en stafmedewerkers zoals beleids- en communicatieadviseurs bij corporaties.

Verslag eerste werksessie
Tijdens de werksessie op 28 oktober 2015 stonden de thema’s waarden en regionalisering centraal. Leden gaven aan belang te hechten aan waarden zoals integriteit, strijdbaarheid, ruimte voor innovatie, vertrouwen, dienstbaarheid en kansen voor groepen die ze niet hebben. En dat we daarbij zeker niet de bestaansreden van corporaties uit het oog moeten verliezen. Het thema regionalisering bleek lastiger te definiëren. Volgens de deelnemers kan dat gaan over solidair zijn en passende schaalgrootte, maar het kan ook gaan ook over het kennen van je omgeving en het koesteren van de verschillen binnen de sector. In de tweede werksessie gaat de discussie hierover verder en komen er nieuwe thema’s aan de orde.

Ontwikkeling langetermijnvisie
Aedes is deze zomer gestart met de ontwikkeling van een nieuwe langetermijnvisie voor de corporatiesector. De visie komt in april 2016 ter besluitvorming op de agenda van het verenigingscongres. De betrokkenheid van leden staat in dit proces centraal. Meer informatie over dit traject en over de toekomst van corporaties is via deze link te vinden.

Aanmelden
Directeur-bestuurders, managers en stafmedewerkers kunnen zich aanmelden voor de werksessie op 7 december van 14.00 tot 17.00 (midden van het land) uur via deze link. Het aantal plekken is beperkt, dus meld u snel aan.