Totstandkoming langetermijnvisie Aedes

 • Zomer 2016: Uitwerking langetermijnvisie in strategische agenda
 • Besluitvorming februari – april 2016:
  21 april: Aedes-verenigingscongres: langetermijnvisie door leden vastgesteld. Langetermijnvisie 2016-2021: Wendbare houding, stabiele factor, focus op bewoners
  14 maart: Zesde bijeenkomst klankbordgroep.
  9 en 7 maart: Ledenbijeenkomsten voorafgaand aan congres.
  16 en 17 februari: Bespreken concept-langetermijnvisie met het algemeen bestuur tijdens AB-tweedaagse.
  4 februari: Vijfde bijeenkomst klankbordgroep.
 • Ontwikkeling fase 3: december 2015 – januari 2016:
  19 januari: Presenteren stand van zaken langetermijnvisie aan het algemeen bestuur. Vervolg individuele gesprekken met zo´n 20 verschillende stakeholders - Corporatiebestuurders (leden klankbordgroep) en een Aedes-medewerker gaan in gesprek over de toekomst van de corporatiesector met onder andere Woonbond, Unie KBO, NVM, VNO-NCW, Actiz, VTW, VNG, WSW, Platform 31, VEH en diverse wetenschappelijke bureaus.
  7 januari: Vierde bijeenkomst klankbordgroep
  7 december 2015: Tweede werksessie langetermijnvisie. De werksessie is voor directeur-bestuurders, managers en stafmedewerkers zoals beleids- en communicatieadviseurs bij corporaties. 
  1 december 2015: Lancering online discussieplatform www.aedesdebat.nl. Aedes-leden kunnen digitaal meediscussiëren over verschillende vraagstukken uit de corporatiesector.
 • Ontwikkeling fase 2: oktober – november 2015:
  26 november 2015: Symposium Toekomst van de branche: met open vizier.
  9 november 2015: Derde bijeenkomst klankbordgroep.
  28 oktober 2015: Eerste werksessie langetermijnvisie.
  oktober – november 2015: Individuele gesprekken met zo´n 20 verschillende stakeholders - Corporatiebestuurders (leden klankbordgroep) en een Aedes-medewerker gaan in gesprek over de toekomst van de corporatiesector met onder andere Woonbond, Unie KBO, NVM, VNO-NCW, Actiz, VTW, VNG, WSW, Platform 31, VEH en diverse wetenschappelijke bureaus.
  14 oktober 2015: Tweede startbijeenkomst langetermijnvisie.
 • Ontwikkeling fase 1: juli – september 2015
  3 september 2015: Kick off-bijeenkomst langetermijnvisie
  25 augustus 2015: Tweede bijeenkomst klankbordgroep
  20 augustus 2015: Uitnodiging Kick off-bijeenkomst
  19 juli 2015: Eerste bijeenkomst klankbordgroep
 • Start: mei – juni 2015
  juni 2015: Oprichting representatieve klankbordgroep - In totaal zijn er 34 directeur-bestuurders die actief willen meedenken over de verdere ontwikkeling van het langetermijnvisietraject in de klankbordgroep.
  23 juni 2015: Algemeen bestuur stemt in met procesvoorstel.
  19 mei 2015: Besluit algemeen bestuur tot ontwikkelen nieuwe langetermijnvisie - De huidige strategische agenda uit 2013 is aan herziening toe. Bovendien zijn de tijden inmiddels ook veranderd met de nieuwe Woningwet, het politieke krachtenveld en de economische en demografische ontwikkelingen in Nederland. Doel is tot een gezamenlijk beeld over de toekomst te komen dat door de leden wordt erkend en gedragen.